Greve


Föllo Af Svavel, Lifvets Dimridå

Sweden Country of Origin: Sweden

1. Intro
2. Vid Dödens Tröskel
3. Nordarikets Strid
4. I Svarta Solens Magi
5. Det Gamla Rikets Ruin
6. Ur Nordiskt Vrede
7. Offerbål Till Gudarna
8. Outro